ÝÖRJEN-ÝÖRJEN BOL, BALA! «ROWAÇ ÝOLLY BALALAR» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Kä­te­ler kal­by­ňy üýt­ge­şik bir duý­gy eýe­le­ýär. Aky­lyň ymyk­ly go­ýa­ly­şyp, kä­mil­li­giň du­ry gü­ze­rin­den go­şa­wuç­lap gan­ýar­kaň, özü­ňi baýlyk-begligiň-de, şan-şöhratyň-da, ýaş­la­ryň küý­seý­şi ýaly...