«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Tejen etrap Ýaşlar guramasy etrap bilim bölümi bilen bilelikde etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gezelenç gurady. «Milli mirasym — buýsanjym» diýlip atlandyrylan gezelenje...