Çärelerimiz arhiwi (2019-11-7)

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Bagtly çagalygyň mekany Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen, körpelerimiziň sagdyn hem bagtyýar kemala gelmegi ugrunda uly aladalar edilýär. Şundan ruhlanyp, Berkararlyk etrap Ýaşlar guramasy Aşgabat şäheriniň 114-nji çagalar...

ÝAŞ SURATKEŞLER BÄSLEŞDILER

Şu gün Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýyly mynasybetli yglan edilen döredijilik eserleriniň bäsleşigi geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň we Türkmenistanyň Medeniýet...
2014