Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň we Türkmen döwlet medeniýet institutynyň bilelikde guramaklarynda Türkmen halysynyň milli muzeýinde Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk konserti...