Endik bolan bu ýagdaý biziň köpimizde diýen ýaly gabat gelendir. Sebäbi bu endigi mugallym öwretdi. Mukaddes zatlar aýak astynda ýatmaýar. Bir gezek ýol bilen ýöräp barýarkam ýol ugurda bir bölek çörek...