«Ýag­şy» hem «ýa­man» bir-bi­ri­ne gönüden-göni gapma-garşy dü­şün­je­ler. Adat­ça, bu hä­si­ýet­ler bir adam­da jem­le­nip bil­me­ýär. Ýag­şy gy­lyk kä­mil ah­lak­ly yn­san­lar­da, ýa­man hä­si­ýet bol­sa, ah­la­gy pes adam­lar­da ga­bat gel­ýär. Dog­ry, il için­de...