Ynsany beýleki janly-jandarlardan tapawutlandyrýan tarapy onuň akyly, edep-ekramy hem-de gelşikli lybaslarydyr. Her bir adamyň egin-eşikleri milli görnüşde, göze ge­lüw­li hem-de aras­sa bol­ma­ly­dyr. Ge­ýin­mek we edep-ekram hakynda «Kowusnamada», Döwletmämmet Azadynyň «Wagzy-Azat»...