Düýn Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýetçilik guramalary tarapyndan “Edep bilen bagt tapylar” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Bu çärä institutyň zenanlar guramasynyň başlygy, şepagat uýasy şeýlede kömekçi mekdebiň...