Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, welaýat, etrap şäher Geňeşleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly maslahat duşuşygy geçirildi. Onda 2021-nji ýyl «Türkmenistan – parahatçylygyň...