Çärelerimiz arhiwi (2020-10-20)

ÝAŞLAR SAGDYN DURMUŞ BILEN

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýat we Sakarçäge etrap Geňeşleri, Sakarçäge etrap Sport we ýaşlar syýasaty bölümi bilen bilelikde Sakarçäge etrabynyň Sport mekdebinde okaýan okuwçy ýaşlaryň arasynda...

GU­ÝU­LY GÜR­RÜŇ

Öňüm­de otu­ran go­ja­nyň her bir gür­rü­ňi­ni üns bi­len diň­le­ýär­dim. Ol ýa­rym asyr­dan öň­ki gören-eşiden wa­ka­sy­nam düýn bo­lan ýa­ly edip aýd­ýar­dy. Bu bol­sa onuň ýat­keş­li­gin­den ha­bar ber­ýär­di. Ara­sy­na maý ber­män gür­leý­şi,...
2014