Çärelerimiz arhiwi (2020-9-15)

SPORT BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Ýakynda Serdar etrabynyň döwrebap sport mekdebinde futzal boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi geçirildi. 2006-2008-nji ýyllarda doglan ýetginjekler  toparlarynyň  gatnaşmagynda  geçirilen  ýaryşy  Serdar etrabynyň  sport we ýaşlar syýasaty bölümi bilen TMÝG-niň  etrap-şäher...

SAGDYN DURMUŞ-SAGDYN JEMGYÝET

Balkan welaýat kitaphanasynda TMÝG-niň Balkan welaýat Geňeşiniň,  Balkan welaýat Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi bilen bilelikde guramagynda “Sagdyn durmuş-sagdyn jemgyýet” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Edara-kärhanalarda zähmet çekýän işgärleriň arasynda...

SAGDYN ÝAŞLAR-BERKARAR DÖWLETIŇ RÖWŞEN GELJEGI

Şeýle at bilen Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň arasynda TMÝG-niň Balkan welaýat Geňeşi, Balkan welaýat Polisiýa müdirligi hem-de welaýat sport we ýaşlar  syýasaty Baş müdirligi bilen bilelikde...

Geçmişiň sedasy siňen ýerler

Nobatdaky arheologik tapyndylar türkmen paýtagtynyň gadymylygyny tassyklaýar Bil­şi­miz ýa­ly, mil­li Li­de­ri­miz ta­ryh yl­my­ny mun­dan beýläk-de ös­dürmek, geç­mi­şiň ýa­dy­gär­lik­le­ri­ni go­ra­mak bo­ýun­ça bir­nä­çe mö­hüm çä­re­le­ri gör­di. Mu­nuň özi me­de­ni mi­ra­sy öw­ren­mek we aýaw­ly...
2014