Şu gün ýurdumyzyň iň bir gelim-gidimli ýerleriniň bir bolan “Altyn ýyldyz” medeni dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň uly toýy — Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni...