Ruhy miras arhiwi (2020-10-17)

SABYR DÜÝBI — SAP ALTYN

Dört adam bar­ýar: bi­ri py­ýa­da, beý­le­ki­si ti­gir­de, üçün­ji­si mo­tou­lag­da, soňku­sy aw­tou­lag­da. Me­ge­rem, py­ýa­da bar­ýa­nyň, bol­man­da, ti­gir, ti­gir­de barýa­nyň mo­tou­lag, mo­tou­lag­da bar­ýa­nyň bol­sa, aw­tou­lag mü­ne­si gel­ýän­dir. Bu ýer­de geň zat ýok,...

SE­NET — ELIŇ AL­TYN BI­LE­ZI­GI

Pen­şen­be gü­ni Türk­me­nis­ta­nyň Jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň eda­ra bi­na­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­synyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Me­de­ni­ýet mi­nistr­li­gi­niň hem-de Te­le­wi­de­niýe, ra­dio­gep­le­şik­ler we ki­ne­ma­tog­ra­fi­ýa ba­ra­da­ky...
2014