11 Oktýabr 2023 | 191 okalan

«AHALYŇ» GORAGÇYSY HAKMUHAMMET BÄŞIMOW ILKINJI GEZEK TÜRKMENISTANYŇ MILLI ÝYGYNDYSYNYŇ DÜZÜMINE...

     Mundan ozal ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň düzüminde çykyş eden «Ahalyň» goragçysy Hakmuhammet Bäşimow ilkinji gezek Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň...

11 Oktýabr 2023 | 204 okalan

FUTBOL BOÝUNÇA TÜRKMENISTANYŇ MILLI ÝYGYNDYSY BAE-NIŇ ÇEMPIONY BILEN ÝOLDAŞLYK DUŞUŞYGYNY...

     BAE-niň Dubaý şäherinde halkara okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýän futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy BAE-niň çempionatynda çykyş...

09 Oktýabr 2023 | 202 okalan

TÝL ― 2023: 13 GÜNDE BÄŞINJI DUŞUŞYGYNY GEÇIREN «MERW» «KÖPETDAGDAN»...

     Şu gün Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynyň 15-nji tapgyrynyň duşuşygy geçirildi. «Köpetdag» stadionynda geçirilen duşuşykda adybir topar Marynyň...

07 Oktýabr 2023 | 214 okalan

AFK KUBOGY: «ALTYN ASYR» ÖZ ÖÝÜNDE «RAWŞAN» BILEN DEŇ OÝNADY

     AFK Kubogynyň toparçalaýyn tapgyrynyň ikinji aýlawynda «Altyn asyr» «Rawşan» bilen deň oýnady. Duşuşyk şu gün «Aşgabat» stadionynda geçirildi.    ...

05 Oktýabr 2023 | 164 okalan

AFK-NYŇ KUBOGY ― 2023: «TÜRKMENISTAN: SPORT» «MERW» ― «ABDYŞ-ATA» WE...

     «Türkmenistan: Sport» teleýaýlymy şu gün AFK-nyň kubogy ― 2023/24-iň 2-nji tapgyrynyň çäginde geçiriljek «Merw» ― «Abdyş-Ata» we «Altyn asyr» ―...

04 Oktýabr 2023 | 217 okalan

AÇL. 2 GOL «AHALYŇ» ÝEŇŞI ÜÇIN ÝETERLIK BOLMADY

     «Ahal» AFK Çempionlar ligasynyň «A» toparçasynyň 2-nji tapgyrynda myhmançylykda BAE-niň «Al-Aýn» topary bilen güýç synanyşdy. Al-Aýn...

28 Sentýabr 2023 | 254 okalan

«ARKADAG» TOPARYNYŇ BAŞ TÄLIMÇISI TÜRKMENISTANYŇ KUBOGYNDA «ALTYN ASYR» BILEN...

«Arkadag» futbol toparynyň baş tälimçisi Begençmuhammet Kulyýew Türkmenistanyň kubogynyň ýarym finalynyň birinji duşuşygynda «Altyn asyryň» üstünden gazanylan ýeňişden soň...

29 Sentýabr 2023 | 260 okalan

TÜRKMENISTANYŇ KUBOGY ― 2023: «ARKADAG» ÝARYM FINALDA «ALTYN ASYRY» ULY...

     «Altyn asyr» futbol boýunça Türkmenistanyň kubogynyň ýarym finalynyň ilkinji duşuşygynda «Arkadag» toparyndan asgyn geldi. Aşgabat şäherindäki «Sport toplumy» stadionynda...