30 Noýabr 2023 | 14 okalan

BITARAP WATANYŇ BAGTYÝAR ÝAŞLARY

      Golaýda şeýle mazmunly şygar bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher Geňeşi Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebinde, şol...

30 Noýabr 2023 | 43 okalan

BITARAPLYGYŇ WASPY – ÝAŞLARYŇ KALBYNDA

       Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap Geňeşi, etrabyň çagalar sungat mekdebi bilen bilelikde, Halkara Bitaraplyk...

29 Noýabr 2023 | 32 okalan

MERDANA NESIL – 2023 DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ BOLDUMSAZ ETRAP TAPGYRY

      Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap Geňeşi, baky Bitaraplygymyzyň 28 ýyllygy hem-de Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli, etrabyň 33-nji orta...

30 Noýabr 2023 | 24 okalan

MERDANA NESIL – 2023 DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ GÖROGLY ETRAP TAPGYRY

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap Geňeşi etrabyň bilim bölümi bilen bilelikde, etrap medeniýet öýünde “Merdana nesil...

28 Noýabr 2023 | 68 okalan

«MERDANA NESIL – 2023» ATLY ŞADYÝAN BÄSLEŞINIŇ DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ AKDEPE...

     Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrap Geňeşi, baky Bitaraplygymyzyň 28 ýyllygy hem-de Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli, etrabyň Andalyp...

28 Noýabr 2023 | 111 okalan

«MERDANA NESIL – 2023» ATLY ŞADYÝAN BÄSLEŞIGINIŇ DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ DAŞOGUZ...

     Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher Geňeşi, Daşoguz şäheriniň “Bagtyýar zaman” medeniýet...

27 Noýabr 2023 | 64 okalan

TÜRKMENISTAN – DOST-DOGANLYK MEKANY

    Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde, ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň 9 – 11-nji synp...

27 Noýabr 2023 | 41 okalan

PARAHATÇYLYK: ÇAGALARYŇ SESI DAŞOGUZ WELAÝAT TAPGYRY

      Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Parahatçylyk Gaznasynyň müdiriýeti,...