25 Ýanwar 2023 | 41 okalan

MBAPPE «PSŽ» KLUBYNYŇ TARYHYNDAKY ILKINJI PENTA-TRIKI ADYNA ÝAZDYRDY

Fransiýanyň «PSŽ» klubynyň hüjümçisi Kliýan Mbappe toparyň taryhynda öz adyna penta-trik (bir oýunda bäş gol) ýazdyran ilkinji oýunçy boldy. Ol Fransiýanyň Kubogynyň 1/16 final...

24 Ýanwar 2023 | 55 okalan

ÝAŞ KÜŞTÇI GYZLARYŇ ARASYNDA TÜRKMENISTANYŇ ÇEMPIONY BELLI BOLDY

Aşgabat şäherinde 20 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda küşt boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Türkmen metbugatynyň habar berşi ýaly, ýaryşda Aşgabat şäherindäki...

23 Ýanwar 2023 | 47 okalan

TÜRKMENISTANLY TENNISÇILER AZIÝA ÇEMPIONATYNYŇ (U-14) IKI SAÝLAMA ÝARYŞYNYŇ NETIJELERI BOÝUNÇA...

Türkmen tennisçileri Isa Taunda (Bahreýn) tamamlanan Merkezi we Günbatar Aziýa sebitiniň 14 ýaşa çenli oýunçylaryň arasyndaky Aziýa çempionatynyň – «ITF Asia 14&U Development...

21 Ýanwar 2023 | 139 okalan

TÜRKMENISTANDA GYŞKY TRANSFER MÖWSÜMI BAŞLANDY

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy resmi saýtynda ýurduň futbol boýunça Ýokary ligasynyň klublarynyň gatnaşmagynda geçirilýän çempionatynyň toparlary üçin gyşky transfer...

20 Ýanwar 2023 | 59 okalan

RONALDO BILEN MESSI ÝENE-DE DUŞUŞDY

Düýn Saud Arabystanynyň paýtagty Er-Riýad şäherinde şu şähere wekilçilik edýän «Al-Nasr» we «Al-Hilal» futbol toparlarynyň birleşen düzümi Fransiýanyň PSŽ-si bilen...

18 Ýanwar 2023 | 34 okalan

TÜRKMENISTANLY ÇAGALARYŇ «AZIÝANYŇ ÇAGALARY» GYŞKY SPORT OÝUNLARYNDA ÇYKYŞ ETJEK GÖRNÜŞI...

Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň «Aziýanyň çagalary» atly II halkara gyşky sport oýunlarynda ýaryşjak sport görnüşi belli boldy. Olar 23-nji fewral — 5-nji mart aralygynda Russiýa...

17 Ýanwar 2023 | 38 okalan

RAHAT JAPAROW BELARUSYŇ «GOMEL» TOPARYNDA SYNAGDAN GEÇÝÄR

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň derwezeçisi Rahat Japarow şu günler Belarusyň «Gomel» futbol toparynyň okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna gatnaşyp, ol bu toparyň...

16 Ýanwar 2023 | 132 okalan

TÜRKMENISTANYŇ HOKKEÝ ÝYGYNDYSY TATARYSTANA BARDY

Türkmenistanyň hokkeý boýunça milli ýygyndysy yslam döwletleriniň we Tatarystan Respublikasynyň arasynda geçiriljek hokkeý boýunça halkara ýaryşa gatnaşmak üçin şu gün irden...