01 Iýun 2023 | 38 okalan

TÜRKMENISTANLY PÄLWANLAR GUŞAKLY GÖREŞ BOÝUNÇA AZIÝANYŇ ÇEMPIONATYNDA 28 MEDAL EÝELEDILER

Ýakynda Özbegistanyň Jizak şäherinde guşakly göreş boýunça Aziýanyň çempionaty geçirildi. Oňa Türkmenistandan 33 türgen gatnaşyp, olar Watanymyza medallaryň 28-si bilen dolanyp geldiler. Gazanylan...

30 Maý 2023 | 53 okalan

ÝAŞLAR LIGASY ― 2023: BIRINJI AÝLAW «ALTYN ASYRYŇ» ÖŇDEBARYJYLYGY BILEN...

Paýtagtyň «Altyn asyr» toparynyň ýaşlar düzümi ýurdumyzyň futbol birinjiliginiň birinji aýlawynyň jemi boýunça ýaryş tertibini birinji hatarda tamamlady. Bu barada Türkmenistanyň Futbol...

29 Maý 2023 | 93 okalan

WELOSPORTUŇ TARYHYNDAN

BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNÜNE Welosport 1860-njy ýylda Ýewropada peýda bolýar. Welosport boýunça ilkinji resmi oýunlar 1869-njy ýylda geçirilýär....

27 Maý 2023 | 57 okalan

TÝL ― 2023: «ARKADAG» TOPARY 30 GOLLUK SEPGIDE ÝETEN BIRINJI...

Türkmenistanyň çempionatynyň 9-njy tapgyrynda «Ahaly» 5:2 hasabynda ýeňen «Arkadag» futbol topary şu möwsümde 30 gol geçiren ilkinji topar boldy. Indi toparyň hasabynda 31 gol bar. Bu netije bilen Arkadag...

24 Maý 2023 | 81 okalan

TÜRKMENISTANYŇ FUTBOL ÝYGYNDYSY CAFA― 2023-DÄKI DUŞUŞYKLARYNY DAŞKENT ŞÄHERINDE GEÇIRER

Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasynyň çempionatyndaky duşuşyklaryny geçirjek şäheri we olaryň günleri belli boldy. Asia TV ýaryşyň senenamasyny Gyrgyzystanyň Futbol...

23 Maý 2023 | 141 okalan

TÜRKMEN DZÝUDOÇYLARY AWSTRIÝANYŇ GRAN-PRISINE GATNAŞARLAR

Türkmenistanyň dzýudo boýunça milli ýygyndysy Awstriýanyň Gran-prisine gatnaşar. 25-nji maýda başlanjak halkara ýaryşa 75 döwletden 483 türgen gatnaşar. Ýaryş Pariž ― 2024-iň...

22 Maý 2023 | 127 okalan

«MANÇESTER SITI» ÖZ TARYHYNDA DOKUZYNJY GEZEK ANGLIÝANYŇ ÇEMPIONY BOLDY

«Arsenalyň» Angliýanyň premýer-ligasynyň 37-nji tapgyrynda «Nottingem Forestden» ýeňilmegi (1:0) london klubynyň çempionlyk üçin göreşden çykmagyna sebäp boldy. Şeýlelikde,...

19 Maý 2023 | 146 okalan

«MANÇESTER SITI» ÇEMPIONLAR LIGASYNYŇ FINALYNDA «INTERIŇ» GARŞYDAŞY BOLAR

UEFA-nyň Çempionlar Ligasynda finalda çykyş etjek 2-nji klub hem belli boldy. Mançesterdäki «Etihad» stadionynda oýnalan ýarym finalyň jogap duşuşygynda «Mançester Siti» topary bu kubogy iň köp...