04 Oktýabr 2022 | 9 okalan

Türkmenistanyň tennis ýygyndysy Özbegistanda okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer

Türkmenistanyň tennis boýunça milli ýygyndysy Özbegistanyň Daşkent şäherinde iki hepdelik okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer. Bu türgenleşikler türkmen tennisçileri üçin...

04 Oktýabr 2022 | 10 okalan

Türkmenistan Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlarynda 24 medal gazandy

29-njy sentýabr ― 2-nji oktýabr aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Bursa welaýatynyň Iznik etrabynda geçirilýän Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlary geçirildi. Bu...

16 Awgust 2022 | 247 okalan

V Yslam Raýdaşlyk oýunlary: Toýçyýew bir kümüş, iki bürünç medal...

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzasy Hojamuhammet Toýçyýew Türkiýäniň Konýa şäherinde dowam edýän Yslam Raýdaşlyk oýunlarynda bir kümüş, iki...

15 Awgust 2022 | 291 okalan

KONYA 2021

Türkiýäniň Konýa şäherinde geçirilýän V Yslam Raýdaşlyk oýunlarynda türkmenistanly agyr atletikaçy Dawranbek Hasanbaýew 96 kilograma çenli türgenleriň arasyndaky...

13 Awgust 2022 | 259 okalan

Agyr atletikaçy Kristina Şermetowa V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynda kümüş medala...

Türkmenistanly agyr atlekaçy Kristina Şermetowa Türkiýäniň Konýa şäherinde dowam edýän V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynda 55 kg agram derejesinde çykyş etdi. Kristina birbada götermekde 89...

11 Awgust 2022 | 295 okalan

Türkmenistanyň wekiliýeti V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Mälim bolşy ýaly, Oýunlar Türkiýäniň Konýa şäherinde...

10 Awgust 2022 | 169 okalan

ÝEŇIJILERE SÖZ BERÝÄRIS:

Medine AMANOWA, Aşgabat şäherindäki 104-nji orta mekdebiň okuwçysy, agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynyň altyn medalynyň eýesi: — Men Özbegistanda ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda...

06 Awgust 2022 | 552 okalan

SPORT:SAGLYK SAGDYNLYK ÜSTÜNLIK

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň,...