11 Noýabr 2020 | 152 okalan

TÜRKMENISTANYŇ SERHET INSTITUTYNA 2020-2021-NJI OKUW ÝYLY ÜÇIN OKUWA KABUL ETMEGIŇ...

TÜRKMENISTANYŇ SERHET INSTITUTYNA 2020-2021-NJI OKUW ÝYLY ÜÇIN OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI      Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary harby bilimli hünärmenleri...

11 Noýabr 2020 | 136 okalan

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna okuwa kabul edişlik yglan edildi

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna okuwa çagyrýarys Türkmenistanyň içeri işler edaralary üçin ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen,...

11 Noýabr 2020 | 151 okalan

TÜRKMENISTANYŇ GORANMAK MINISTRLIGINIŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY HARBY INSTITUTYNA 2020-2021-NJI...

1. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna Watana, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly, sagdyn...

11 Noýabr 2020 | 147 okalan

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty

2017/2018-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty okamaga isleg bildiren orta bilimli Türkmenistanyň raýatlaryny giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda okuwa kabul...

11 Noýabr 2020 | 128 okalan

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE ÇEPERÇILIK MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Nakgaşçylyk.  2. Sahna bezegi.  3. Agajy çeper...

11 Noýabr 2020 | 105 okalan

“TÜRKMENHOWAÝOLLARY” AGENTLIGINIŇ HOWA ULAGLARYNYŇ IŞGÄRLERINI TAÝÝARLAÝAN MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Ýangyna garşy goragyň guralyşy we tehnikasy.  2. Awiasiýa howpsuzlygyny...

11 Noýabr 2020 | 84 okalan

«TÜRKMENDEMIRÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI DEMIR ÝOL ULAGLARY ORTA HÜNÄR OKUW...

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Demir ýol ulagynda awtomatika, telemehanika we aragatnaşyk.  2. Ulaglarda gatnawlary...

11 Noýabr 2020 | 122 okalan

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Gämi sürüjilik.  2. Gämi gurluşygy.  3. Gämi energetiki...