«Sagdyn maşgala – sagdyn nesil» atly sport bäsleşigi geçirildi

Ýakynda Balkan welaýat häkimligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi, welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirligi we beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki 10 müň orunlyk sport toplumynda “Sagdyn maşgala – sagdyn nesil” ady bilen maşgala agzalaryň arasynda sport bäsleşigi geçirildi. Bäsleşikde ýeňiji bolan maşgalalara Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi tarapyndan hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlar  gowşuryldy.

Ennebike ANNAGELDIÝEWA,

TMÝG-niň Balkan welaýat Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni.