30 Noýabr 2022 | 16 okalan

TÜRKMENISTANYŇ IŇ GÜÝÇLI KÜŞTÇÜLERI ÝÜZE ÇYKARYLDY

Aşgabatdaky Ýöriteleşdirilen küşt-şaşka mekdebinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda küşti çalt (rapid) hem-de çalasyn (blis) oýnamak boýunça Türkmenistanyň çempionaty...