04 Noýabr 2022 | 259 okalan

«PAÝHAS ÇEŞMESI» KITABYNDAN BAG HAKYNDAKY NAKYLLAR

Bir nahal ekseň, ýaşyň baky. * * * Ýüz agaç eken oduna gitmez. * * * Gulan godugy bilen, agaç pudagy bilen. * * * Bir ýyl tut ekseň, ýüz ýyl altyn alarsyň. * * * Agaç bolan ýerde...