03 Awgust 2022 | 894 okalan

ADAM, ONUŇ BEDEN AGZALARY WE OŇA DEGIŞLI ZATLAR HAKYNDAKY MATALLAR

Adamda bar, ady ýok. (Burnuň aşagyndaky çukurjyk)   Adamda bar höwürtge, Içinde ala ýumurtga. (Göz)   Adyl diwan – bir paýlaşyk, Parsah-parsah, ara daşlyk. Kimse odur, kimse budur, Her kim...