14 Ýanwar 2023 | 383 okalan

KÄMIL NESIL NURANA GELJEK

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” mynasybetli Halaç etrabynyň 2-nji orta mekdebiniň...