11 Noýabr 2020 | 1364 okalan

“TÜRKMENHIMIÝA” DÖWLET KONSERNINIŇ TÜRKMENABAT ŞÄHERINDÄKI TEHNIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Energiýa hojalygy we elektrik üpjünçiligi.  2. Himiýa,...

11 Noýabr 2020 | 2601 okalan

TÜRKMENABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Bejeriş işi.  2. Saglygy goraýyş-öňüni alyş işi.  3....

11 Noýabr 2020 | 1899 okalan

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENABAT ŞÄHERINDÄKI DERÝAÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Gämi sürüjilik.  2. Energiýa hojalygy we elektrik...

11 Noýabr 2020 | 1786 okalan

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ TÜRKMENABAT AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR...

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Oba hojalyk önümleriniň tehnologiýasy we gaýtadan işlenilmegi.  2....

11 Noýabr 2020 | 1885 okalan

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTYNYŇ DAŞOGUZ AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Oba hojalygynyň mehanizasiýasy.  2. Agronomçylyk.  3....

11 Noýabr 2020 | 1628 okalan

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR  MINISTRLIGINIŇ SÖWDA-KOOPERATIW MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit.  2. Ykdysadyýet we...

11 Noýabr 2020 | 2814 okalan

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE SUNGAT MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Medeni-köpçülik çärelerini guramak.  2. Höwesjeň halk...

11 Noýabr 2020 | 2549 okalan

MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY DAŇATAR ÖWEZOW ADYNDAKY...

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Türkmen milli saz gurallary.  2. Kirişli saz gurallary.  3. Üflenip we...