11 Noýabr 2020 | 18255 okalan

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI 

 2020/2021-nji okuw ýyly üçin magistratura taýýarlygyň  «Bilimi dolandyrmak» we «Biznes-dolandyryş» ugurlary boýunça magistrlige kabul edýändigini yglan...

11 Noýabr 2020 | 18400 okalan

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan...

11 Noýabr 2020 | 25905 okalan

MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI

 2020/2021-nji okuw ýyly üçin taýýarlygyň «Bilimi dolandyrmak» ugry boýunça magistratura kabul edýändigini yglan edýär. Magistraturada okuwyň möhleti 2 ýyl....

11 Noýabr 2020 | 10489 okalan

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Sahna sungaty we edebi döredijiligi...

12 Noýabr 2020 | 8810 okalan

SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY 

 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:  1. Matematika we...

11 Noýabr 2020 | 8794 okalan

TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin Hünär bilimi (Inženerçilik we tehniki dersleri okatmagyň usulyýeti) taýýarlygynyň ugry boýunça magistratura kabul edýändigini yglan...

11 Noýabr 2020 | 5822 okalan

HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin Nebitgaz işi taýýarlygynyň ugry boýunça magistratura kabul edýändigini yglan edýär: Magistraturada okuwlar tölegli esasda alnyp...

11 Noýabr 2020 | 11560 okalan

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin taýýarlygyň aşakdaky ugurlary boýunça tölegli esasda magistratura kabul edýändigini yglan edýär: 1. Ykdysadyýet we dolandyryş...