24 Iýun 2021 | 421 okalan

Döwlet Baştutanymyz Kerki Halkara howa menziliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Lebap welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 23-nji iýunda Kerki şäherinde Halkara howa menziliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Irden milli Liderimiziň dikuçary Kerki şäheriniň...

24 Iýun 2021 | 393 okalan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasyna...

Günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze gurlan “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Şäheriň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň hem-de...

24 Iýun 2021 | 468 okalan

Milli Liderimiz Türkmenabadyň köpugurly hassahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Hassahananyň öňündäki meýdançada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri mähirli mübäreklediler. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz ösüp...