10 Oktýabr 2022 | 465 okalan

TÜRKMEN DILINIŇ SÖZKÖKI (ETIMOLOGIK) SÖZLÜGI

Argaç – Aşaky we ýokarky erişleriň aralygyndan geçirilip, olar bilen dolaşýan, argaşýan ýüplük. Bu adyň arga sözi arka bilen kökdeşdir (çünki ol erişleriň arkasyndan...