31 Oktýabr 2022 | 142 okalan

TÜRKMEN ALABAÝLARY — MILLETIMIZIŇ BUÝSANJY WE KÖPASYRLYK MIRASY

AŞGABAT, 30-njy oktýabr (TDH). Şu gün Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň toplumynda Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi. Onuň çäklerinde...

31 Oktýabr 2022 | 91 okalan

BITARAP TÜRKMENISTANYŇ PARLAMENT DIPLOMATIÝASYNY ÖSDÜRMEGIŇ WEZIPELERINE GARALDY

AŞGABAT, 29-njy oktýabr (TDH). Şu gün Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow milli parlamentiň häzirki döwürde ýerine ýetirýän...