07 Noýabr 2022 | 135 okalan

YNAM – ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY

Halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşip gelýän nusgawy terbiýeçilik mekdebi bar. Onuň ýeňişlere alyp barýan üýtgeşik usullary sagdyn ruhly nesilleri terbiýelemekde gyzyldan...