09 Maý 2022 | 509 okalan

TÜRKMEN ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATYNYŇ USSADY

Sungat – müňde bir öwrümli dünýä. Ynsanyň duýga baý dünýäsiniň üstüni ýetirip, gözellik äleminiň deňsiz-taýsyz gözbaşyna gözi...