07 Iýul 2022 | 1071 okalan

TÜRKMEN DILINIŇ SÖZKÖKI (ETIMOLOGIK) SÖZLÜGI

Agyr – «Ýeňil» däl, köp agramly» manysyndaky bu söz ag (a:g) kökünden we -yr goşulmasyndan durýar. Manysy – «agramy çenden geçen, aňry agan». A sesindäki uzynlyk agdyk...