11 Awgust 2022 | 8173 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Älem içre at gezer» eserinden

Anna aga öz başarnygyny oglan okatmak, çagalary hatly-sowatly etmek üçin gysgananok. Aslynda ol «meýletin mekdebine» gelýän çagalary öz perzentlerinden aýry görmese näme! Anna aganyň...