15 Awgust 2022 | 9487 okalan

ZÄHMET HAKYNDA TÜRKMEN HALK NAKYLLARY

Adam bagdyr, zähmet – bagban. * * * Allanyň öňünde imanyň, milletiň öňünde zähmetiň seniň iň uly güwäňdir. * * * Bagta zähmet bilen ýetilýändir. * * * Baýlygyň çeşmesi...