02 Awgust 2022 | 1739 okalan

TÜRKMEN MILLI «AÝTEREK – GÜNTEREK» OÝNUNYŇ OÝNALYŞ DÜGÜNLERI

Oýnuň oýnaljak ýeri. Oýun sport meýdançalarynda ýa-da sport öýünde oýnalýar. Oýna taýýarlyk. Oýunçylar deň sanda iki topara bölünip, olar...

02 Awgust 2022 | 1390 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly eserinden

Türkmen halkynyň medeni mirasy atşynaslyk sungatynyň ösüş taryhyny çuňňur şöhlelendirýär. Eýsem-de, bu mirasyň özenini hem-de çäklerini seljermek bolarmy?! Ol her bir döwürde hem şol...