20 Ýanwar 2023 | 88 okalan

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

19-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň birnäçe möhüm meseleleri ara...