31 Mart 2023 | 213 okalan

ARKADAG ŞÄHERI – BAGTYŇ ŞÄHERI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda döwletimiziň ösüşiniň täze tapgyrynda Watanymyzy syýasy ykdysady medeni taýdan...