04 Ýanwar 2023 | 309 okalan

BAGTDAN SERPAÝLY ÝAŞLAR

Düýn Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrap häkimliginiň kiçi mejlisler zalynda ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň hem-de agzalarynyň...

04 Ýanwar 2023 | 371 okalan

ÝAŞLAR ARKADAGLY SERDAR BILENDIR

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň” 3-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Hojambaz etrap Geňeşiniň gurnamagynda Hojambaz etrabynyň Hojambaz...