22 Noýabr 2023 | 118 okalan

SPORT — HALKLARYŇ DOSTLUK KÖPRÜSI

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän beýik işler halkymyzyň bagtyýar ýaşaýşyny has-da ösdürmek bilen, halkara...