25 Noýabr 2023 | 55 okalan

AK ŞÄHERIMIZ — SPORTUŇ WE DOSTLUGYŇ RUHUNDA

       Düýn Kuraş boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen daşary ýurtly myhmanlaryň paýtagtymyzdaky muzeýlere gezelençleri...