10 Noýabr 2023 | 162 okalan

«ARKADAG» FUTBOL TOPARYNYŇ RESMI NYŞANY TASSYKLANDY

     «Arkadag» futbol toparynyň resmi nyşany tassyklanyldy. Bu barada «Arkadag» gazeti habar berýär.      Mälim bolşy ýaly, ýakynda ýurtdaky ilkinji «akylly»...

07 Noýabr 2023 | 216 okalan

MAKSIM ŞASKIH AFK-NYŇ ÇEMPIONLAR LIGASYNYŇ «AHAL» ― «PAHTAKOR» DUŞUŞYGYNDAN ÖŇ...

      AFK-nyň Çempionlar ligasynyň 4-nji tapgyrynda Aşgabat şäherinde ýerli «Ahal» bilen geçiriljek duşuşykdan öň Özbegistanyň «Pahtakorynyň» baş tälimçisi Maksim Şaskih...

07 Noýabr 2023 | 210 okalan

«AHAL» WE «PAHTAKOR» AFK ÇEMPIONLAR LIGASYNYŇ OÝNUNDAN ÖŇ «AŞGABAT» STADIONYNDA...

      7-nji noýabrda AFK Çempionlar ligasynyň 4-nji tapgyrynyň çäklerinde «Ahal» «Aşgabat» stadionynda «Pahtakory» kabul eder. Oýun sagat 19:00-da başlanar.      ...

07 Noýabr 2023 | 151 okalan

TÝL ― 2023: «ARKADAG» TOPARY ÝENE-DE MÖWSÜMIŇ IKI REKORDYNY GOÝDY

      Türkmenistanyň futbol çempionatynda şu ýyl 100 göterimlik netije görkezip gelýän «Arkadag» futbol topary möwsümiň rekordlaryny goýmagyny dowam etdirýär.  ...

03 Noýabr 2023 | 181 okalan

DÇ-2034 SAUD ARABYSTANYNDA GEÇIRILER

    FIFA-nyň prezidenti Janni Infantino 2034-nji ýylda futbol boýunça Dünýä çempionatynyň Saud Arabystanynda geçiriljekdigini mälim etdi.      «Futbol edil beýleki sport...

31 Oktýabr 2023 | 183 okalan

TÝL ― 2023: «ENERGETIK» ILKINJI GEZEK AWTOGOL GEÇIRDI

      «Energetigiň» futbolçysy Aşyr Jumadurdyýew Ýokary liganyň şu möwsüminde öz derwezesinden pökgi geçiren 8-nji futbolçy boldy. Ol düýn 19-njy tapgyryň duşuşygynda bu...

31 Oktýabr 2023 | 170 okalan

MESSI SEKIZINJI GEZEK «ALTYN TOPA» MYNASYP BOLDY

      Pariž şäherinde Fransiýanyň «France Football» gazeti tarapyndan geçen möwsümiň jemleri boýunça «Altyn top» baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi....

30 Oktýabr 2023 | 179 okalan

DAŞOGUZDA BANK IŞGÄRLERINIŇ ARASYNDA FUTZAL ÝARYŞY GEÇIRILDI

     Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat Geňeşiniň welaýatyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirligi bilen bilelikde guramagynda, türkmen milli...