11 Noýabr 2020 | 123 okalan

TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan...

11 Noýabr 2020 | 89 okalan

MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Aýdym-saz sungaty...

11 Noýabr 2020 | 104 okalan

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Gurluşygyň tehnikasy we...

11 Noýabr 2020 | 135 okalan

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Syýasat ylymlary we...

11 Noýabr 2020 | 113 okalan

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan...

11 Noýabr 2020 | 103 okalan

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Sungatyň şekillendiriş we amaly...

11 Noýabr 2020 | 124 okalan

TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Bedenterbiýe we...

11 Noýabr 2020 | 127 okalan

DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY  TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin Daşary ýurt dillerini okatmagyň usulyýeti taýýarlygyň ugry boýunça magistratura kabul edýändigini yglan edýär: Magistraturada okuwlar tölegli...