11 Noýabr 2020 | 148 okalan

MARYNYŇ ÝOLAMAN HUMMAÝEW ADYNDAKY ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Türkmen milli saz gurallary.  2. Kirişli saz gurallary.  3. Üflenip we...

11 Noýabr 2020 | 149 okalan

“TÜRKMENGAZ” DÖWLET KONSERNINIŇ MARY NEBITGAZ ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Nebit, gaz känleriniň enjamlaryna tehniki hyzmat etmek we olary abatlamak.  2. Nebit we...

11 Noýabr 2020 | 149 okalan

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.  2. Maliýe we karz.  3....

11 Noýabr 2020 | 131 okalan

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY MARY LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Bejeriş işi.  2. Şepagatçylyk işi (maşgala şepagat uýasy).  3....

11 Noýabr 2020 | 123 okalan

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY MARY LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Bejeriş işi.  2. Şepagatçylyk işi (maşgala şepagat uýasy).  3....

11 Noýabr 2020 | 190 okalan

TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ MARY ŞÄHERINDÄKI JEMAGAT HOJALYGY ORTA...

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.  2. Ykdysadyýet we...

11 Noýabr 2020 | 119 okalan

LEBAP WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Türkmen milli saz gurallary.  2. Kirişli saz gurallary.  3. Üflenip we...

11 Noýabr 2020 | 101 okalan

LEBAP WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.  2. Maliýe we karz.  3....