ÝAŞLAR LIGASY ― 2023: BIRINJI AÝLAW «ALTYN ASYRYŇ» ÖŇDEBARYJYLYGY BILEN TAMAMLANDY

Paýtagtyň «Altyn asyr» toparynyň ýaşlar düzümi ýurdumyzyň futbol birinjiliginiň birinji aýlawynyň jemi boýunça ýaryş tertibini birinji hatarda tamamlady. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar berýär.

9-njy tapgyryň çäginde geçirilen duşuşykda «Altyn asyr-2» topary myhmançylykda «Energetigiň» ýaşlar düzüminiň derwezesinden jogapsyz toplaryň dördüsini geçirmegi başardy. Gazanan bu ýeňşinden soň «Altyn asyr-2» topary utugyny 21-e ýetirdi. Ikinji orny eýeleýän «Ahal-2» topary 16 utuk toplady.

9-njy tapgyryň beýleki duşuşyklarynda «Köpetdag-2» bilen «Nebitçi-2» toparlary degişlilikde «Aşgabadyň» hem-de «Merwiň» ýaşlar düzümlerini ýeňlişe sezewar etdiler.

Geçiren duşuşyklarynda 12 utuk toplan «Aşgabat-2» topary ýaryş tertibinde üçünji basgançagy eýeleýär.

Iň köp top geçiren oýunçylaryň arasynda 5 topdan geçiren Arslan Saparow, Söhbet Durdyýew (ikisi-de «Altyn asyr») hem-de Daýanç Meredow («Ahal») öňdeligi eýeleýärler.

Ýaşlar birinjiliginiň 2-nji hem-de 3-nji aýlawynyň senenamasy soň belli ediler.

 

9-njy tapgyryň duşuşyklary:

«Aşgabat-2» – «Köpetdag-2» – 0:2

«Energetik-2» – «Altyn asyr-2» – 0:4

«Nebitçi-2» – «Merw-2» – 5:0.