06 Iýul 2021 | 417 okalan

EDEPLI ILE ÝARAR...

Halkymyzda «Edepli ile ýarar» diýen ajaýyp pähim bar. Halkymyzyň gözbaşyny gadymdan alyp gaýdýan baý medeni mirasy, milli däp-dessurlary egsilmez hazynadyr. Bu gymmatlyklar nesilden-nesle...