28 Ýanwar 2022 | 555 okalan

Millilik: ýaşlaryň nesil terbiýesinde

Bilşimiz ýaly, nesilleriň we döwürleriň arasy milli medeniýet bilen baglanyşdyrylýar. Onsuz halkyň ata-babalaryndan galan ruhy mirasynyň eýeçiligine bolan özygtyýarlyklary hakynda söz açmak...