24 Ýanwar 2022 | 623 okalan

BAGTYÝAR SURATKEŞLERIŇ ÝÜREK SESLENMESI

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ýurdumyz dürli ugurlarda uly üstünliklere we ösüşlere beslenýär. Gözel diýarymyz...