14 Oktýabr 2022 | 369 okalan

SAGDYN JEMGYÝET – SAGDYN DURMUŞ

Sagdyn durmuş ýörelgelerini öňe sürüp, röwşen ertirimiz üçin irginsiz zähmet çekýän hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladalary netijesinde ýurdumyzda sagdyn-durmuş...

14 Oktýabr 2022 | 285 okalan

MILLI MIRAS – TERBIÝÄNIŇ ÖZENI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladalary netijesinde ýaş nesillerimizi watançylygyň beýik nusgalaryna – türkmen halkynyň...