17 Noýabr 2022 | 136 okalan

TOR HEM TOP

Basketbol sportuň iň meşhur görnüşleriniň biridir. Onuň ady iňlis dilindäki «basket» (tor) we «ball» (top) diýen sözlerden gelip çykýar. Basketbolyň watany Amerikanyň Birleşen Ştatlary...