09 Noýabr 2022 | 75 okalan

TÜRKMENISTANYŇ XXX FUTBOL ÇEMPIONATY: XVII TAPGYR SANLARDA

Bu tapgyrda derwezelere 18 gol geçirildi. Şeýlelikde, tapgyr gollaryň sany boýunça 3-nji tapgyryň rekordyna şärik boldy. Indi möwsümde her birinde 18 pökgi geçirilen tapgyrlaryň ikisi emele geldi. Bu...