20 Maý 2022 | 448 okalan

Parahat ýurdum Türkmenistan

Halkyň Arkadagly zamanasynda, bedew bady bilen öňe barýan türkmen halkynyň her bir güni toý-dabaralara we şanly senelere beslenýär. Şu ýylyň 12-nji maýynda  Merkezi Aziýa döwletleriniň we...