08 Awgust 2022 | 285 okalan

«BEREKETLI TÜRKMEN SAÇAGY» KITABYNDA «KÄDIBAŞ» TAGAMYNYŇ TAÝÝARLANYLYŞY

Muny bişirmek üçin ýaş malyň eti gerek. Et ýagly bolsa, gowy bolýar. Kädiniň (daş kädi bolsa has gowy) ýokarky bölegini gapak şekilinde kesip, ikä bölmeli. Içini arassalamaly. Dogralyp, duzlanyp we...